Nếu bạn đang giảm cân và đang áp dụng hoặc vô tình đúng một trong những điều dưới đây thì hãy dừng ngay lại vì nó có thể làm cân nặng của bạn tăng đột biến và ảnh hưởng đến sức khỏe bạn nữa đó. Các loại nước ép giúp giảm cân cực hiệu quả